Tuliko eteen vaikeaselkoinen tai kohtuuttomalta vaikuttava sopimus? Tarvitsetko omien intressiesi kannalta optimaalisen sopimuspohjan? Haluatko varautua elämän tavanomaisiin riskeihin esimerkiksi testamentin, avioehdon tai velkakirjan avulla?

Erilaisten sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinta ja kommentointi kuuluu ydinosaamiseemme. Sopimukset ovat kenties kaikkein tärkein oikeudellisen riskinhallinnan väline. On tärkeää varmistua ennalta, että elämän eri alueilla tekemäsi sopimukset ja muut asiakirjat ovat kunnossa, jotta pahan päivän tullen selustasi on turvattu.

Lakitoimistostamme saat näppärästi palvelua hyvin monenlaisiin arki- ja liike-elämän sopimustilanteisiin. Esimerkkejä laatimistamme asiakirjoista:

– Yleis- ja keskinäiset testamentit

– Avioehtosopimukset

– Velkakirjat

– Sovintosopimukset

– Perukirjat

– Kauppakirjat

– Teollis- ja tekijänoikeuksien luovutussopimukset ja lisenssit

– Osakassopimukset

– Vuokrasopimukset

– Perintäkirjeet

Ota yhteyttä!