Testamentti on asiakirja, joka mielestämme kaikkien olisi syytä tehdä, tai ainakin miettiä, olisiko se aiheellista. Testamentti, aviopuolisoiden keskinäinen taikka henkilökohtainen, on ajankohtainen viimeistään silloin, kun solmii avioliiton, ja haluaa varmistaa lesken aseman suhteessa rintaperillisiin, taikka jos tahtoo muistaa esimerkiksi lapsenlapsia, kummilapsia tai muita itselle läheisiä henkilöitä, joilla ei ole perimysasemaa lain nojalla. Erityisesti lesken asema askarruttaa usein, ja sen osalta onkin paljon luuloja ja uskomuksia, mutta myös epävarmuutta, jota voi selventää helposti testamentilla.

Kun keskitytään liikaa pohtimaan perintöä itseään, testamentin osalta unohdetaan usein myös se, että se on tosiasiassa kirjaimellisesti vainajan viimeinen tahto. Sen lisäksi, että siinä voi määrätä tietyn omaisuuden menevän tietylle perilliselle, voi määräys olla myös ”negatiivinen”, eli määräyksellä voi estää tietyn henkilön (teoreettisenkin) perimysaseman. Yleisin tällainen on määräys sulkea pois rintaperillisten puolisoiden avio-oikeus perittyyn omaisuuteen.

Testamentissa voi myös vapaamuotoisesti esittää mm. hautaustoiveen, hautajaistoiveen, yms. toivomuksia. Samoin voi myös määrätä, tai ainakin esittää toiveen siitä, miten tulee toimia, jos perillisten välillä syntyy erimielisyyttä omaisuuden jakamisesta. Pohjimmiltaan kysymys on kuitenkin jokaisen omasta omaisuudesta, josta saa lähtökohtaisesti määrätä elinaikanaan miten haluaa, ja testamentti mahdollistaa nimenomaan sen, että siitä voi määrätä vielä kuoleman jälkeenkin.

——–

Erityisesti näinä aikoina, kun sosiaalisen etäisyyden pitämistä korostetaan, olemme rakentaneen asioinnin mahdollisimman pitkälle sähköistä asiointia hyödyntämällä. Testamentit, ja muutkin ”kertaluonteiset” asiakirjat, pystytään hoitamaan aina allekirjoittamiseen saakka käytännössä kokonaan sähköisesti. Asioimme ensisijaisesti sähköpostitse.

Testamenttitoimeksiannon aluksi toimitamme asiakkaalle ns. perustietolomakkeen, jonka yhteydessä on alustavia ohjeita testamentin laatimiseksi, ja mitä milläkin pyydetyllä tiedolla tarkoitetaan. Samalla nojaamme vahvasti myös siihen periaatteeseen, että mieltä askarruttavia kysymyksiä saa, ja myös pitää kysyä. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että testamentti laaditaan mahdollisimman pitkälti asiakkaan ajatuksia ja tarkoituksia noudattaen, ja pyritään löytämän jokaiseen tilanteeseen sopiva järkevin määräys. Palvelun tarkoitushan nimenomaisesti onkin alusta loppuun saakka neuvoja, auttaa ja jäsennellä aikomukset ja tarkoitukset paperille, ja varmistaa, että teksti tulee laadittua selkeästi ja lain edellyttämät muotovaatimukset täyttäen.

Perustietolomakkeen täyttämällä ja palauttamalla (sähköisesti senkin) ryhdymme luonnostelemaan itse asiakirjaa. Useimmissa tapauksissa luonnoksen laatimisen aikana herää tarkentavia kysymyksiä, joiden osalta pyritään löytämään ratkaisu sähköpostitse tai puhelimitse keskustelemalla. Samoin myös asiakkaalla itsellään herää usein kysymyksiä siitä, millä tavoin jokin ajatus kannattaisi testamentissa esittää, ja toisaalta mitä mikäkin määräys tarkoittaa kenenkin perillisasemassa olevan osalta.

Jos testamentin laatiminen on edes hetkellisesti käynyt joskus mielessä, kehotamme ehdottomasti sen laatimaan. Se on kuitenkin asiakirja, jolla ei voi hävitä mitään.

 

Ota siis rohkeasti yhteyttä!