.

Tuomioistuinten ulkopuolisesta sovittelusta on tullut viime vuosina yhä suositumpi vaihtoehto monesti pitkälle ja raskaalle tuomioistuinkäsittelylle. Eikä suotta.

Sovittelu on nopeaa, edullista ja luottamuksellista. Lisäksi riidan osapuolilla on usein tuomioistuinkäsittelyä paremmat mahdollisuudet saavuttaa molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Sovittelua voidaankin pitää monessa tapauksesa ylivoimaisesti järkevimpänä riidanratkaisutapana.

Sovittelun tuloksena osapuolten välille muodostuu sopimussuhde, jolla määritellään riidan ratkaisevat ehdot ja joihin osapuolet sitoutuvat. Sopimuksen noudattamisen takeeksi voidaan asettaa esimerkiksi sopimussakko.

Toimimme menettelyssä puolueettomina sovittelijoina ja pyrimme saamaan aikaiseksi sovinnon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisimman kustannustehokkaasti. Toimitiloissamme on hyvät puitteet sovittelutilaisuuksien järjestämiseksi ja sijaitsemme hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Myös erityisjärjestelyt, kuten etäneuvottelut, onnistuvat mutkattomasti!

Ota yhteyttä!