Kesä on Suomessa lyhyt ja nopeasti eletty, joten siitä on tapana ottaa kaikki irti, toisinaan hieman liikaakin. Kesämökit ovat meille suomalaisille joskus jopa kotia rakkaampia. Niitä kohdellaan juridisesti pitkälti samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin asumiskelpoista omaisuutta, mutta niiden eräänlaisen ”viihteellisen” käyttötarkoituksen vuoksi niihin sisältyy myös lukuisia poikkeuksia ja tarkkaavaisuutta vaativia yksityiskohtia.

Mökeillä ollaan myös yleensä poikkeuksellisen lähellä luontoa, ja kun urbaanin ympäristön käyttäytymistottumukset vaihtuvatkin käden käänteessä ruraalimpaan ympäristöön, tulee huomioida tarkemmin myös ympäristönsuojelulliset asiat, ennen kaikkea vesistöt ja sen myötä myös kesämökkinaapurit. Kesämökkielämä vaatii myös tiettyjen lupien tarkistamista ja hankkimista, joiden osalta tulee ollakin tarkkana, jos mökkielämä on uusi asia. Kokeneemmankin mökkeilijän on syytä olla selvillä mahdollisista ympäristösäännösten muutoksista, jotka ovat mökin hankinnan jälkeen muuttuneet tai tulleet voimaan.

Kesämökin vuokraus, ylläpito ja naapurisopu

Laskusuhdanteen aikana ja sukupolvien vaihtuessa mökkeilytottumuksetkin muuttuvat. Yhä enenevässä määrin etenkin nuoremmat ihmiset haluavat mökkeillä huolettomammin, joka näkyy kasvavassa kysynnässä kesämökkien vuokraamisessa. Kesämökin vuokraaminen on pitkälti samanlaista kuin muukin vuokraustoiminta, ja vuokranantajaa ja vuokramökkeilijää koskevat tietyt vastuusäännökset. Lähtökohtaisesti vuokranantaja on vastuussa vuokralaisistaan, mutta se ei tarkoita sitä, että vuokralaiset voisivat oleilla kohteissa miten tahtovat, vaan esimerkiksi tonttirajat, emissiokiellot (häiritsevän elämän viettäminen, vesiskootterilla tai veneellä ajeleminen, jätteenkäsittely yms.) ja muut vastaavat seikat koskevat yhtäläiseen myös vuokralaisia. Vuokrasopimuksen ehdoista ja niiden merkityksestä on myös syytä olla selvillä, jotta tietää tarkoin, mihin sitoutuu.

Aivan kuten kaupunkiasumisessakin, mökkeilijänkin tulee huomioida myös naapurit. Kokemattomalle voi tulla yllätyksenä, kuinka pitkälle tyyni järvenpinta kantaa kesäöinä elämisen ääniä, ja jopa kilometrien päässä vastarannalla tapahtuva äänekkäämpi juhlinta voi kuulua naapureille häiritsevän kovana. Kuten useimmissa asioissa, hauskanpidonkin keskellä kannattaa käyttää maalaisjärkeä ja suunnata esimerkiksi musiikkilaitteet mieluummin metsään päin kuin järvelle, ja tinkiä äänenvoimakkuudesta edes parilla pykälällä. Samat kotirauhasäännökset pätevät nimittäin mökeilläkin. Kannattaa myös muistaa, että mökeille, etenkään saaristossa, pelastuslaitos ei saavu yhtä nopeasti kuin kaupunkiolosuhteissa. Vakuutusten kattavuus kannattaa siis tarkistaa.

Kesämökkeilijiän ympäristöasiat ja luvat

Useimmilla mökeillä ollaan riippuvaisia järvivedestä ja sen kanssa ollaan tekemisissä paljon. Mökeillä ei tietystikään ole mahdollisuuksia samanlaiseen kunnallistekniikkaan kuin kaupungeissa, joten harmaavesien ja muiden jätteiden suhteen tulee olla erittäin tarkkana. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin mattojen pesu voi aiheuttaa yllättäviä ja ikäviä seuraamuksia mökkeilijälle, jos toiminta rikkoo alueellisia ympäristömääräyksiä. Pelkästään pesuaineen (esim. Mäntysuopa) luonnollisuus ei välttämättä riitä, jos kaikenlaisten pesuaineiden päästäminen luontoon tietyllä alueella on kiellettyä. Mökkeilijän, ja etenkin mökkiä vuokraavan, on huolehdittava siis siitä, että ympäristölle haitallisia aineita ja jätteitä ei päästetä eikä jätetä luontoon, eikä toiminnalla kuormiteta ja aiheuteta tarpeetonta rasitusta ja vahinkoa ympäristölle. Esimerkiksi veneily polttomoottorikäyttöisillä perämoottoreilla ei ole välttämättä sallittua kaikilla järvillä, ja siitä tuleekin olla selvillä riippumatta siitä, onko omistaja vai vuokralainen.

Edellisten talvien jäät ovat lähtiessään saattaneet aiheuttaa vahinkoa laitureille, jolloin kesää joudutaan viettämään uuden nikkaroimiseen taikka vanhan korjaamiseen. Myös laitureita koskevat yllättävänkin tarkat ehdot, joihin saattaa alueista riippuen kuulua mm. se, ettei ruoppausta saa tehdä ilman lupaa eikä rantaviivaa saa pengertää ilman, että huolehtii veden vapaasta liikkuvuudesta rantaviivan kohdalla esimerkiksi viemäri- tai salaojaputkien avulla.

Yksinkertaisin, joskaan ei välttämättä selkein mökkeilijän lupa-asia on kalastuslupa. Kalastuslupien sääntelyyn tehtiin muutoksia vuoden 2016 alusta lukien kalastuslain muutoksella, joka selkeytti jossain määrin lupa-asioita. Kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu yhdistettiin lainmuutoksella valtakunnalliseksi kalastonhoitomaksuksi. Esimerkiksi verkkokalastuksen osalta maksu peritään kaikilta 18-64 -vuotiailta kalastajilta, jonka lisäksi heidän tulee hankkia kyseisen vesistön omistajalta erillinen kalastuslupa. Alle 18- ja yli 65-vuotiaiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua, mutta kalastuslupa pitää silti aina hankkia, jos kalastaa muulla välineellä kuin pelkällä mato-ongella, joka on sallittua lupavapaasti kaikenikäisille. Lisätietoa luvista saa esimerkiksi täältä.

Itse kalastusluvatkaan eivät välttämättä vielä anna valtuuksia kalastaa missä huvittaa, vaan lisäksi pitää ottaa selvää ja huomioida kyseisellä alueella mahdollisesti vallitsevat kalastusalueiden rajoitukset. Järvissä saattaa elää uhanalaisia kalalajeja, taikka sinne on saatettu istuttaa esimerkiksi järvilohia, joita koskevat usein hyvin tarkat säännökset, puhumattakaan norppien asuttamista vesialueista Saimaalla. Verkko- ja viehekalastus saattaa olla jopa kokonaan kiellettyä, tai ainakin silmäkokoja on voitu säännellä tarkoin. Näistä on syytä olla etukäteen selvillä, sillä pahimmassa tapauksessa uhanalaisen eläimen pyydystämisestä saattaa aiheutua tuntuva sakkorangaistus.

Jokamiehen oikeudet – entä velvollisuudet?

Suomi ja muutkin pohjoismaat ovat toisinaan ulkomailla hämmästelyn aiheena vapaahenkisten ns. jokamiehen oikeuksien johdosta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa yksityisalueita rajataan aidoin ja omista maista ollaan äärimmäisen tarkkoja, ei tulisi kuuloonkaan, että kuka tahansa voisi vaikkapa telttailla toisen omistamassa metsässä. Jokamiehen oikeuksia voikin pitää etupäässä ylpeyden aiheena, mutta niihin liittyy valitettavan paljon uskomuksia ja niitä tunnutaan toisinaan venytettävän hieman liian pitkälle.

Ensinnäkin on syytä huomata, että virallisesti lakia jokamiehen oikeuksista ei lakikirjoista löydy. Niitä ei ole myöskään tyhjentävästi lueteltu muissa laeissa, vaikka joitakin näistä oikeuksista on mahdollista löytää eri lakien yksittäisistä pykälistä. Jokamiehen oikeudet ovat kuitenkin syntyneet oikeuslähdeopillisessa mielessä maan tavasta, ”herrasmiessopimuksista” sille perustalle, että jotakin toimintaa ei ole erikseen kielletty. Kaikki jokamiehen oikeudet lähtevät viime kädessä tavallisten ihmisten luonnollisesta oikeudesta nauttia ja käyttää vallitsevaa ympäristöä ja sen tarjoamia luonnonantimia hyödykseen. Se ei kuitenkaan tarkoita rajoittamatonta oikeutta tehdä ja toimia mitä, miten ja missä tahansa. Edellä mainittu telttailukin tulee tapahtua kotirauhaa rikkomatta ja aiheuttamatta vahinkoa ja häiriötä sille ympäristölle, jossa liikkuu. Toisten pihapiiriin ei siis saa mennä telttaansa pystyttämään!

Jokamiehen oikeuksiin vedotessaan on syytä pitää mielessä myös niiden vähemmän tunnettu veli, jokamiehen velvollisuudet. Kaikkien meidän velvollisuutenamme on nauttia ja käyttää ympäristöä kestävällä ja vastuullisella tavalla aiheuttamatta häiriötä luonnontasapainolle, ja tämä säännös on yksiselitteisesti kirjattu peräti perustuslakiin (20 §). Roskat pitää kerätä mukaansa ja hävittää asianmukaisella tavalla, edellä mainitut kalastusluvat tulee olla kunnossa, rauhoitettuihin kasvi- ja eläinlajeihin ei tule kajota, pihapiireissä ja kotirauhan suojaamalla alueella ei saa liikkua jne. Siis pähkinänkuoressa: myös jokamiehen oikeuksia hyödyntäessään on paras pitää maalaisjärki mukana!

Jokamiehen oikeuksien tuntemusta voi testata Ylen uutissivuillaan julkaisemalla testillä täällä.

Lakitoimisto mökkeilijän apuna!

Lakitoimisto Himberg tarjoaa konsultaatiota kaikkiin mökkeilijöiden tarpeisiin. Kauttamme saa neuvoa ja konsultaatiota nopeasti ja luotettavasti. Pientenkin askarruttavien asioiden suhteen kannattaa siis rohkeasti ottaa yhteyttä!

Teemme myös tiivistä yhteistyötä Insinööritoimisto Henrik Himbergin kanssa, joka tekee luotettavasti ja ammattitaidolla mm. kuntotarkastuksia myös kesämökkeihin, oli kysymyksessä sitten mökin ostaminen, myyminen taikka vain sen selvittäminen, mitä kunnossapito- ja huoltotoimia rakennukset vaativat. Lisätietoa palveluista saat täältä!

Toivotamme kaikille aurinkoista ja turvallista kesää!