Kuolema on asia, jonka toteutuminen on varmaa, mutta sen ajankohta on useimmiten epävarma. Olit nuori tai vanha, kuolemaan varautuminen hyvissä ajoin ennalta on hyvin suositeltavaa. Omaisen kuoleman jälkeen kaiken surun keskellä asioista selvää ottaminen on vaikeaa, eikä ennakollisia omaisuusjärjestelyjä ole tässä vaiheessa enää mahdollista tehdä. Parhaiten turvallisuuden tunteen luo tieto siitä, että kävi miten kävi, ainakin olennaisimpiin seikkoihin on varauduttu.

Oma kuolema 

Henkilökohtaisesta näkökulmasta paras tapa varautua kuolemaan on luonnollisesti testamentti. Testamentilla voi tehokkaasti määrätä siitä, mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Sen avulla on myös mahdollista esittää tahtonsa esimerkiksi siitä, miten muistotilaisuus tulee järjestää ja missä on viimeinen leposija. Testamentti voikin koskettaa yhtäläiseen kaikkea omaisuutta kuin vain yksittäistä esinettäkin.

Testamentin voi tehdä myös kenen tahansa hyväksi, mikäli haluaa esimerkiksi muistaa jotakuta läheistä ihmistä, joka ei muutoin olisi perillisen asemassa. Ilman testamenttia omaisuus jakautuu suoraan vain sukulaisuussuhteen perusteella perimysasemassa olevien kesken, ja sillä on myös mahdollista sulkea tiettyjen tahojen oikeuksia pois. Ollakseen pätevä, testamentti tulee laatia perintökaaressa säädetyllä tavalla.

Puolison kuolema

Jokin aika sitten Yle julkaisi tiiviin artikkelin, jossa käsiteltiin puolison kuoleman aiheuttamia yllättäviä tilanteita ja sitä, että asiaan ei osata yleensä etukäteen varautua. Artikkelissa listataan kymmenen kohtaa, jotka tulisi vaikeasta aiheesta huolimatta muistaa järjestää ennen kuin on liian myöhäistä. Tällaisia tärkeitä asiakokonaisuuksia ovat ainakin lesken ja lasten aseman turvaaminen, erilaiset omaisuusjärjestelyt ja verotus.

Myös puolison kuoleman kannalta useimpiin tilanteisiin on mahdollista varautua etukäteen, alkaen aina keskinäisen testamentin ja mahdollisesti avioehtosopimuksenkin laatimisesta muihin tahdonilmaisuihin, joilla voidaan pyrkiä turvaamaan leskelle pääasiallisesti ennallaan säilyvät elinolosuhteet myös puolison kuoleman jälkeen.

Lakimiehemme palveluksessanne

Lakitoimisto Himberg Oy tarjoaa apua monipuolisesti myös jäämistöasioissa, niin kuoleman varalta kuin sen jälkeenkin. Meiltä saat muun muassa perunkirjoituspalvelut, testamentit ja muut asiakirjat räätälöitynä tarpeidesi mukaiseksi.

Ota yhteyttä!